Smilts un grants

Pārdodam smilti un granti no karjera "Irškalni", Ugāles pagastā.