Meža apsaimniekošana

Meža īpašumu iegāde.
- Pērkam visa veida meža īpašumus, tai skaitā arī ar lauksaimniecības zemi, visā Kurzemē.
- palīdzam sakārtot dokumentāciju;
- veicam īpašuma dalīšanu;
- īpašums var būt ar apgrūtinājumiem un ķīlām;
- īpašumu novērtēšana.
 
- Cirsmu iegāde - cirsmas vērtējums.
- Cirsmu sagatavošanas darbi - cirsmu stigošanas un dastošanas pakalpojumi.
- Meža taksācija - meža taksāciju veic sertificēts taksators
 

Mēs garantējam:
- augstāko samaksu par īpašumu;
- ātru un profesionālu novērtēšanu;
- samaksu pie darījuma noslēgšanas;
- individuālu pieeju.